Có 1 kết quả:

záo zǐ

1/1

záo zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chisel