Có 1 kết quả:

zhēn yè shù

1/1

zhēn yè shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

conifer