Có 1 kết quả:

zhēn bí

1/1

zhēn bí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the eye of a needle