Có 1 kết quả:

dīng tóu

1/1

dīng tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

head of nail