Có 1 kết quả:

dīng pá ㄉㄧㄥ ㄆㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

rake