Có 1 kết quả:

dīng pá

1/1

dīng pá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rake