Có 1 kết quả:

dīng luó

1/1

dīng luó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Oncomelania