Có 1 kết quả:

fán jiǎ yóu kuàng shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

carnotite