Có 1 kết quả:

gāng huà bō li

1/1

Từ điển Trung-Anh

reinforced glass