Có 1 kết quả:

gāng bǎn

1/1

gāng bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

steel plate