Có 1 kết quả:

gāng piàn qín

1/1

Từ điển Trung-Anh

celesta