Có 1 kết quả:

gāng qín shī

1/1

gāng qín shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pianist