Có 1 kết quả:

gāng chuāng

1/1

gāng chuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

metal window