Có 1 kết quả:

gāng bǐ

1/1

gāng bǐ

giản thể

Từ điển phổ thông

bút máy

Từ điển Trung-Anh

(1) fountain pen
(2) CL:支[zhi1]