Có 1 kết quả:

gāng jīn hùn níng tǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

reinforced concrete