Có 1 kết quả:

Gāng tiě xiá ㄍㄤ ㄊㄧㄝˇ ㄒㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Iron Man, comic book superhero