Có 1 kết quả:

Qīn běi qū

1/1

Qīn běi qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qinbei district of Qinzhou city 欽州市|钦州市[Qin1 zhou1 shi4], Guangxi