Có 1 kết quả:

qīn dìng

1/1

qīn dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

compiled and published by Imperial command (old)