Có 1 kết quả:

gōu duān luó xuán tǐ bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

leptospirosis