Có 1 kết quả:

qián chuàn zi

1/1

qián chuàn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

string of cash