Có 1 kết quả:

Qián pí

1/1

Qián pí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Carlo Azeglio Ciampi (1920-), president of Italy from 1999 to 2006