Có 1 kết quả:

qián chāo

1/1

qián chāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

money