Có 1 kết quả:

zuān jǐng píng tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(oil) drilling platform