Có 1 kết quả:

tiě sī wǎng

1/1

tiě sī wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wire netting
(2) CL:道[dao4]