Có 1 kết quả:

tiě lì mù

1/1

tiě lì mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ironwood (Mesua ferrea)