Có 1 kết quả:

tiě bǎn shāo

1/1

tiě bǎn shāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

teppanyaki