Có 1 kết quả:

tiě bǎn niú liǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate)