Có 1 kết quả:

tiě bǎn qié zi ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄑㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

iron pan eggplant (typical Northern-Chinese dish)