Có 1 kết quả:

tiě lán

1/1

tiě lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) metal grille
(2) railing
(3) bars