Có 1 kết quả:

tiě lán ㄊㄧㄝˇ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) metal grille
(2) railing
(3) bars