Có 1 kết quả:

tiě jiǎ chē

1/1

tiě jiǎ chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

armored car