Có 1 kết quả:

tiě wàn

1/1

tiě wàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

iron fist (of the state)