Có 1 kết quả:

Tiě guān yīn

1/1

Tiě guān yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tieguanyin tea (a variety of oolong tea)