Có 1 kết quả:

tiě guǐ

1/1

tiě guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rail
(2) railroad track
(3) CL:根[gen1]