Có 1 kết quả:

Tiě dào bù

1/1

Tiě dào bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ministry of Railways (MOR), disbanded in 2013 with its regulatory functions taken over by the Ministry of Transport 交通運輸部|交通运输部[Jiao1 tong1 Yun4 shu1 bu4]