Có 1 kết quả:

Yán shān Xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yanshan County in Shangrao 上饒|上饶[Shang4 rao2], Jiangxi