Có 1 kết quả:

qiān bǐ

1/1

qiān bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (lead) pencil
(2) CL:支[zhi1],枝[zhi1],桿|杆[gan3]