Có 1 kết quả:

qiān bǐ dāo

1/1

qiān bǐ dāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pencil sharpener
(2) CL:把[ba3]