Có 1 kết quả:

qiān bǐ hé

1/1

qiān bǐ hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pencil case