Có 1 kết quả:

qiān chuí

1/1

qiān chuí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bob of a plumbline