Có 1 kết quả:

mǎo dīng qiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

rivet gun