Có 1 kết quả:

tóng qì

1/1

tóng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) copper ware
(2) bronze ware