Có 1 kết quả:

Tóng shān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tongshan county in Xuzhou 徐州[Xu2 zhou1], Jiangsu