Có 1 kết quả:

tóng líng

1/1

tóng líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bell made of copper or bronze