Có 1 kết quả:

lǚ hé jīn ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

aluminum alloy