Có 1 kết quả:

lǚ fán tǔ

1/1

lǚ fán tǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bauxite
(2) aluminum ore