Có 1 kết quả:

jiǎo liàn

1/1

jiǎo liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hinge