Có 1 kết quả:

chǎn tǔ jī

1/1

chǎn tǔ jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) earth-moving machine
(2) mechanical digger