Có 1 kết quả:

chǎn tǔ jī ㄔㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) earth-moving machine
(2) mechanical digger