Có 1 kết quả:

chǎn tāng

1/1

chǎn tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hoe
(2) to weed
(3) to scarify