Có 1 kết quả:

chǎn tāng ㄔㄢˇ ㄊㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to hoe
(2) to weed
(3) to scarify