Có 1 kết quả:

chǎn chē

1/1

chǎn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) front loader (vehicle)
(2) CL:臺|台[tai2]