Có 1 kết quả:

chǎn yùn chē

1/1

chǎn yùn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

front loader (vehicle)