Có 1 kết quả:

chǎn xuě chē

1/1

chǎn xuě chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

snowplow